Exova Metech has invested in a new state of the art Accelerometer Calibration System at its Linköping Laboratory. It is a fully automated system using FFT signal analysis with thorough capability for all accelerometer types.

- We are the first business in Scandinavia that are investing in a complete automated system which makes us a market leader in calibration of Acceleration & Vibration, says Johan Benett, Chief Technology Officer at Exova Metech.

Exova Metech has a long history of Acceleration calibration and our experts have been well trained in working with the new system. In addition to calibrating the most common accelerometer types, the system can also perform Shock Calibration and Impact Hammer Calibration.

  - The reason we are investing in a new Accelerometer Calibration System is to broaden our capabilities towards our customers, but also to be able to calibrate large quantities as the system is fully automatized concludes Johan Benett.

Read more about our Acceleration capability

9155 Accelerometer Calibration System

 

Vi hjälper våra kunder med mätteknik för produktkvalitet och riskhantering

Vi gör detta genom att:

  • agera som oberoende leverantör av kalibrering, mätning och konsulttjänster
  • ha en bred kapacitet och hög kvalitet på våra tjänster
  • tillhandahålla flexibla servicelösningar som ger mervärde till kunden
  • vara nära våra kunder och tillhandahålla tjänster på plats hos kund
  • arbeta långsiktigt och med starka kundrelationer
  • ha kompetent och engagerad personal på alla nivåer